Latest Post

NBA maçında Türkiye rüzgarı esti… Emlak sektöründe 55 bin riskli işlem tespit edildi! 80 bin yükümlü RADAR’a takıldı…

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Senelik Programı’ndan edinilen bilgiye gore, gelecek yıl da enflasyon, para politikası ve mali piyasalara yönelik ödemli adımların atılmasına devam edilecek.

Buna gore, 2023’te, liralaşma stratejisi adımlarının hayata geçirilmesi başta olmak suretiyle, para ve maliye politikası araçlarının koordineli bir şekilde uygulamaya konularak finansal istikrarı gözetmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacı doğrultusunda hareket edilecek.

Bu zamanda, para, maliye ve gelirler politikaları koordineli olarak yürütülecek. Enflasyonu kademeli olarak hedeflenen seviyelere düşürmeyi amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler politikaları tarafınca da desteklenecek. Gelirler politikası gelir dağılımı adaletini güçlendirecek ve fiyat istikrarını gözetecek şekilde belirlenecek.

Mal ve hizmet piyasalarında rekabeti temin edecek, geliştirecek ve yeni direkt yatırımlar için daha elverişli bir ortamın tesisine katkı sağlayacak emekler sürdürülecek.

DALGALI KUR REJİMİ UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen öteki unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacak.

Dalgalı kur rejimi uygulamasına devam edilecek. Kurlarda sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi yada aşırı oynaklık durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması amacıyla lüzumlu adımlar atılacak.

2023 senesinde siyaset kararlarının iletişimi kapsamındaki uygulamalara devam edilecek. Kamuoyunun daha geniş kesimlerinin kararları anlayıp yorumlayabilmeleri amacıyla dijital araçların daha etkin kullanımı ve hedef kitlelere kararların açıklanması mevzusunda emekler yapılacak.

SOĞUK HAVA YATIRIMLARINA DESTEK

Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına destek verilecek.

Ziraat ürünlerinde arz ve toplam ürün tahminlerinin sıhhatli yapılabilmesine olanak veren bir erken uyarı sistemi kurularak, besin ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği “Ürün Nezaret Mekanizması” hayata geçirilecek.

Veri toplama, çözümleme, seyretme ve karar destek hizmetleri dijital ortamda oluşturularak tarımsal ürünlerin arz güvenliğini sağlamaya yönelik “Arz Güvenliği Takip Sistemi” kurulacak.

Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretim ile çağıl sulama sistemleri desteklenecek.

Mali piyasalara yönelik adımlar kapsamında gerçek sektörün finansman ihtiyacına düşük maliyetle yanıt verebilen, değişik nitelikteki finansal araçları güvenilir kurumlar vesilesiyle geniş bir yatırımcı tabanına sunabilen ve İstanbul’un cazip bir küresel finans merkezi olma hedefini destekleyen, kurumsal yapısı kuvvetli bir finansal sektörün oluşturulması temel amaç olarak belirlendi.

Buna gore, finansal kuruluşların ana ortaklarını ve tüm iştiraklerini kapsayan mevcut konsolide denetim çerçevesinin etkinliği artırılacak.

MİLLİ PARA CİNSİNDEN İŞLEMLER YAPILACAK

Internasyonal tecim sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla ülke iş birlikleri tesis edilecek ve emekler sürdürülecek. Bu kapsamda, ikili anlaşmalar kanalıyla mahalli para cinslerinden tecim imkanları artırılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)-Çin Merkez Bankası içinde yenilenen “Para Takası Anlaşması” kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

Bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda enerji ticareti ödemeleri dahil ulusal para eşeysel işlemlere başlanması, Türk lirası varlıklara yatırım yapılması, ulusal kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin ulusal para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için hayata geçirilen önlemlerin öteki tecim ortakları ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

DİJİTAL TÜRK LİRASI

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak.

Dijital Türk lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon emekleri tamamlanacak. Toptan dijital para emekleri kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve kontrol emekleri yapılacak.

Internasyonal iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği elde eden, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek. “Düzenleme Gözlem Alanı ve Sanayi Gözlem Alanı” oluşturulacak.

İstanbul Finans Merkezinin faaliyete geçişini takiben “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü” kurulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir