Latest Post

NBA maçında Türkiye rüzgarı esti… Emlak sektöründe 55 bin riskli işlem tespit edildi! 80 bin yükümlü RADAR’a takıldı…

Meta Platforms Inc., MetaPlatforms Ireland Limited , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen rekabet soruşturması tamamlandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü müdafa toplantısında meydana getirilen açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına gore, Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti’nin araştırma mevzusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya mevzusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oy birliği ile karar verildi.

Meta Platforms, Inc. (eski unvanı Feysbuk Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Feysbuk Ireland Limited) ve WhatsApp LLC’den oluşan Feysbuk ekonomik bütünlüğünün; kişisel amaçlı toplumsal ağ hizmetleri, tüketici kontakt hizmetleri ve çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında egemen durumda olduğu açıklandı.

Feysbuk, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verilerin birleştirilmek suretiyle kişisel amaçlı toplumsal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarında etkinlik gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açmış olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Bundan dolayı Feysbuk’a, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Antak kalma, Uyumlu Fiil ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca, 2021 maddi yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafınca belirlenen senelik gayri safi gelirlerinin üstünden takdiren, Meta Platforms, Inc, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC’ye müteselsilen 346 milyon 717 bin 193,40 TL yönetimsel para cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir